Historie

Hotel a restaurace u Nedbálků je místo se skvělou kuchynídlouholetou tradicí, ale především naše srdeční záležitost.

Píše se rok 1939 a náš dědeček František Nedbálek, úžasný člověk a vizionář, spolu se svou ženou Františkou kupují neprosperující hostinec v Ostrovačicích u Brna, na trati u slavného Masarykova okruhu. Skvělá domácí kuchyně naší babičky Františky spolu s pílí a pracovním nasazením vedou k tomu, že se hostinec záhy dostává do povědomí lidí z blízkého okolí i obyvatel města Brna.

Po skončení 2. světové války se pouští do výstavby nové moderní restaurace, která je v září 1947 slavnostně otevřena. Přichází však únor 1948 a vše se mění. Restaurace je brzy vyvlastněna. Prarodičům je umožněno v ní nadále zůstat jako řádoví zaměstnanci, nicméně povinnost splatit úvěr, který si na její výstavbu vzali, jim zůstala.

Nezlomný duch a optimismus dědečka Františka, spolu s vynikajícími službami hostům však přinesly své ovoce. Dobré jméno restaurace se dále šířilo a ke spokojeným zákazníkům patřily i významné osobnosti kulturního života jako např. herec Jan Werich či známí automobiloví a motocykloví závodníci – František Šťastný, Eliška Junková a další.

V rámci restitucí je v roce 1989 restaurace rodině vrácena. V té době zde však už pracují pouze děti Františka Nedbálka. Po roce 1990 přebírá vedení firmy Rostislav Nedbálek (syn Františka Nedbálka a náš tatínek) a pod jeho vedením se restaurace rozvíjí a rozšiřuje své služby.

V roce 2012 se vedení restaurace ujímáme my, sourozenci Richard a Iva Nedbálkovi, vnoučata Františka Nedbálka. V tomto roce se také pouštíme do nejzávažnější etapy existence naší rodinné firmy, do celkové rekonstrukce restaurace ubytovací části hotelu.

V dubnu 2014 byla první etapa obnovy interiéru a exteriéru dokončena. V rámci druhé fáze pak byla v červenci 2015 dokončena zahrádka.

Věříme a přejeme si, aby se vám naše nově zrekonstruované prostory, odrážející motoristickou vášeň naší rodiny líbily a budeme se snažit při vašich návštěvách s celým týmem splnit ke spokojenosti vaše přání i nároky na ubytování a servis.

Richard a Iva Nedbálkovi